MEVZUAT

Saygıdeğer Vatandaşlarımız, Son dönemde basın yayın organlarında Karadağ’a ikamet ve iş kurma maksadıyla gelen vatandaşlarımızla ilgili çeşitli yanlış bilgilendirme ve mağduriyetlerin vuku bulduğu görülmüştür. Bu sebeple, Karadağ makamlarıyla işbirliğinde aşağıdaki bilgilendirme notları hazırlanmıştır. Sözkonusu notlar, ihtiyaç halinde güncellenecek olup, vatandaşlarımız tarafından da duyurulması şükranla karşılanacaktır.

Vatandaşlık Kanunu İçin

Oturma ve Çalışma İzni İçin

Ekonomik Vatandaşlık Programı İçin

Yatırım Yapma ve Şirket Kurma İçin