Hakkımızda

MİSYONUMUZ

Karadağ’da uzun süredir Türk yatırımcılar için yardımlaşma ve dayanışmayı sağlayacak bir dernek ihtiyacı olduğu hepimizin ortak düşüncesidir.

Dernek kurulmasını isteyen İş İnsanı arkadaşlarımızla beraber KARADAĞ TÜRK İŞ İNSANLARI VE YATIRIMCILARI DERNEĞİ “KTID” i kurduk.

Bu süreçten sonra; daha önce yaşadığımız sorunların oluşmasına imkân vermeden, yapıcı ve uzun seneler ülkemizi temsil edecek bir dernek kuruluşunun temellerini atacağımıza inanıyorum.

KTID'in Öncelikli Faaliyet Alanları

  • Karadağ’daki Türk girişimcilerinin sektörel sorunlarına çözüm üretmek.
  • KARADAĞ – TÜRKİYE arasında ekonomik ve sosyal ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.
  • Türkiye’yi Avrupa Birliği üyeliğine giden süreçte desteklemek.
  • TÜRK ve KARADAĞ iş insanları arasında işbirliği imkânlarını geliştirici ortamın yaratılmasına yardımcı olmak.
  • Karadağ’da yatırım yapmak ve ticari faaliyette bulunmak isteyen potansiyel Türk iş İnsanlarına yol gösterici nitelikte öncülük yapmak.
  • TÜRK iş insanlarının yatırım aşamasında ve ticari faaliyetleri sırasında karşılaştıkları temel sorunları değerlendirmek, ortak nitelikteki sorunlara Türk ve Karadağ resmi kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde çözüm yollarını araştırmak; gerektiğinde sorunların birlikte çözümünde yardımcı olmak.
  • Türk-Karadağ Ekonomi Günü ve tanıtımları düzenlemek.
  • KTID; Karadağ’daki Türk girişimciliğinin kılavuzu ve simgesi olma hedefi güden, derneğe etkinlik ve saygınlık kazandırmayı ilke edinen insanların yer aldığı bir oluşum olacaktır. Bu derneğin; çağdaş çizgide, politize olmamış ve demokrat bir beraberlik ruhu taşıyan bir kurum olması gerekliliğine inanıyorum. Bu inanç ve çaba ile dernek; Karadağ’daki Türk iş dünyasının örgütlenme ve kurumsallaşma sürecinde örnek bir rol oynayacak, yurt dışında Türk imajının yükselmesine son derece olumlu katkılarda bulunacaktır.

ÜYE FİRMALAR ve KURUMSAL İŞBİRLİKLERİ

YÖNETİM KURULUMUZ

Yönetim Kurulu BaşkanıErtaç GÜNGÖR

Yönetim Kurulu ÜyesiSerdar YILDIZ

Yönetim Kurulu ÜyesiErhan BORA

Yönetim Kurulu ÜyesiMeliha ASLANKAN

Yönetim Kurulu ÜyesiCemal ASLAN

Yönetim Kurulu ÜyesiSinan KARAKAYA

Yönetim Kurulu ÜyesiAli KUTANOĞLU

Yönetim Kurulu ÜyesiHakan KILIÇLAR

Yönetim Kurulu ÜyesiSelim AKMAN

Yönetim Kurulu ÜyesiMurat KAYAHAN

Yönetim Kurulu ÜyesiOktay SAĞLAM